De gedachte van MVC

Verschillende technieken zorgen er bij web developent voor dat het proces zo goed mogelijk verloopt. Zo wordt er vandaag de dag veel gebruikgemaakt van MVC. In dit artikel leggen we u beknopt uit wat MVC inhoudt.

U wordt vreemd aangekeken wanneer u heden ten dage als web developer geen gebruikmaakt van MVC. Voor de programmeertaal PHP zijn een aantal frameworks verkrijgbaar die volgens het MVC model werken. Bekende MVC-frameworks zijn Symfony, Zend Framework en Phalcon. In een advertentie voor freelance PHP programmeur gezocht geven opdrachtgevers vaak al aan in welk framework zal worden gewerkt.

Over het algemeen zal het model een laag zijn die kan communiceren met de database. Daarnaast kunnen er andere relevante functies die over gegevens gaan in het model worden aangemaakt.

Zaken die gaan over de weergave op het scherm kan men in de view kwijt. Doorgaans zal de view bestaan uit HTML code. Als een getal veel cijfers achter de komma bevat kunt u hier bijvoorbeeld bepalen dat er maar twee cijfers achter de komma worden getoond.

De controller is in feite de lijm die de view en het model aan elkaar koppelt. De controller bevat alle relevante business logica.
Free Web Hosting