MVC achtergrondinformatie

Het aantal technieken dat men binnen software development gebruikt is groot. Model View Controller is zo een veelgebruikte techniek. In dit artikel leggen we u beknopt uit wat MVC inhoudt.

MVC staat voor Model View Controller. Model View Controller biedt bepaalde richtlijnen bij het programmeren. Dit kan het beste met een inhoudsopgave van een boek worden vergeleken. Programmeurs kunnen de code die volgens MVC is opgebouwd gemakkelijker onderhouden.

Tevenwoordig wordt binnen bijna ieder softwareontwikkelingstraject gebruik gemaakt van MVC. Voor de programmeertaal PHP zijn een aantal frameworks verkrijgbaar die volgens het MVC model werken. Bijvoorbeeld CodeIgniter, CakePHP en Laravel. Een contact formulier PHP is binnen MVC een stuk beter onderhoudbaar dan bij procedurele code.

Het model bevat de structuur van de gegevens, bijvoorbeeld bij klantgegevens: welke velden worden opgeslagen? Wanneer er een database wordt gebruikt, beschrijft het model de databasevelden.

De view is verantwoordelijk voor de weergave van informatie. Deze presentatielaag maakt gebruik van HTML-opmaak. Er kunnen verder allerlei bewerkingen op gegevens worden gedaan, zoals een tekst inkorten of het aantal getallen achter de komma inkorten.

De controller kan worden gezien als de motor die het geheel interactief maakt. De controller bevat de verschillende functies voor het aanmaken, wijzigen of verwijderen van gegevens.
Free Web Hosting