MVC basis

Verschillende technieken zorgen er bij web developent voor dat het proces zo goed mogelijk verloopt. Model-View-Controller (MVC) is een techniek die aan populariteit wint. In dit artikel leggen we u beknopt uit wat MVC inhoudt.

Wanneer een programmeur MVC zegt, dan bedoelt hij Model View Controller. Programmeurs dienen zich bij MVC aan bepaalde richtlijnen te houden. Het is alsof men een soort inhoudsopgave aanbrengt in de code. Een groot voordeel van MVC is dat onderhoud aan de broncode een stuk gemakkelijker gepleegd kan worden.

Vandaag de dag is het een beetje vreemd wanneer je niet volgens MVC programmeert. Er zijn voor bijvoorbeeld de programmeertaal PHP diverse frameworks verkrijgbaar die volgens het MVC model werken. Laravel, Kohana en Zend Framework zijn toonaangevende frameworks. Plaatst men een advertentie voor freelance PHP programmeur gezocht, dan geeft men vaak aan in welk framework gewerkt wordt.

De structuur van gebruikte gegevens wordt gedefinieerd in het zogeheten model. Meestal beschrijft het model de tabelnamen van databasetabellen, met de bijbehorende velden.

De view is verantwoordelijk voor de weergave van informatie. Deze presentatielaag maakt gebruik van HTML-opmaak. Er kan doorgaans worden aangegeven hoe de gegevens geformatteerd moeten worden (in het geval van getallen bijvoorbeeld het maximaal aantal cijfers achter de komma).

De controller is in feite een beschrijving van de mogelijke acties. Een systeem voor relatiebeheer heeft bijvoorbeeld verschillende functies, relatie aanmaken, wijzigen, verwijderen, enzovoorts.
Free Web Hosting