MVC basiskennis

Om het bouwen van een webapplicatie zo goed mogelijk te laten verlopen heeft men een scala aan technieken bedacht. Model-View-Controller (MVC) is een techniek die aan populariteit wint. De structuur achter MVC wordt in dit artikel uiteengezet.

De afkorting MVC staat voor Model-View-Controller. Bij MVC is het de bedoeling dat men een lagenstructuur aanbrengt binnen de applicatie. Dit kan het beste met een inhoudsopgave van een boek worden vergeleken. Een groot voordeel van MVC is dat onderhoud aan de broncode een stuk gemakkelijker gepleegd kan worden.

Programmeren volgens MVC is tegenwoordig de norm geworden. Model View Controller wordt in diverse frameworks voor PHP gebruikt. Laravel, Kohana en Zend Framework zijn toonaangevende frameworks. Zo zal in de tegenwoordige programmeerethiek een inlogsysteem php los een controller, model en view bevatten.

Het zogeheten model definieert de structuur van de gegevens die door de applicatie worden gebruikt. Meestal beschrijft het model de tabelnamen van databasetabellen, met de bijbehorende velden.

De view gaat over zaken die met de presentatie van gegevens te maken hebben. Bij websites zal de view HTML-code bevatten. Verder zal het de formatting van gegevens bepalen (bijv. aantal cijfers achter de komma).

Centraal staat de controller. Die koppelt de verschillende onderdelen aan elkaar. De controller bevat zogeheten “actions” voor het beheren van gegevens (aanmaken, wijzigen, verwijderen).
Free Web Hosting