OCD behandeling

Bijna iedereen heeft weleens van smetvrees gehoord. Mensen met smetvrees hebben de angst om besmet te raken of juist anderen te besmetten. De patient heeft de neiging vaak te wassen. Vandaar dat smetvrees ook wel wasdrang wordt genoemd. Mensen met smetvrees kunnen veel tijd kwijt zijn aan het wassen van zichzelf en hun spullen.

Sommige patienten zijn bang om zelf besmet te raken. Een ander deel van de patienten wil juist de ander niet besmetten. Met het veelvuldig wassen van zichzelf en zijn of haar spullen denkt de patient besmetting tegen te gaan. Voor buitenstaanders zijn de dwanghandelingen een beetje vreemd. Voor de patient zijn ze echter van onschatbare waarde. In veel gevallen heeft de angst een grote invloed op de gedachten van de patient. Zo kan een patient de overtuiging hebben dat hij of zij besmet raakt door bestek te gebruiken dat daarvoor door een ander is gebruikt. Echt wetenschappelijk onderbouwd is het niet.

De therapie die voor smetvrees goed werkt is exposure en responspreventie. Bij deze behandeling wordt de patient geconfronteerd met de situaties die hij of zij zo eng vindt. Voorbeelden zijn: bestek van een ander gebruiken, na iemand een hand gegeven te hebben niet meer handen wassen, deurklinken weer normaal gebruiken. Hopelijk leert de patient zo inzien dat de dwanghandelingen helemaal niet nodig zijn.

Dit ondergaan van de gevreesde situaties gebeurt volgens een zogeheten angsthierarchie. Daarna is het tijd voor de volgende stap. De situatie waar de patient de minste moeite mee heeft ondergaat hij of zij als eerst. Op het laatst wordt de meest gevreesde situatie ondergaan. Bij deze methode ligt de focus op het nalaten van de dwanghandelingen.

Ook kunnen bij smetvrees medicijnen worden voorgeschreven. In het geval dat met exposure en responspreventie niet de gewenste resultaten worden behaald, kan medicatie een uitkomst bieden. Ook kan het zijn dat er uitsluitend behandeling met medicatie plaatsvindt op verzoek van de patient.
Free Web Hosting